In een mistbank verschijnen dansende vrouwenfiguren die je verleiden om met hen mee te komen. Maar eenmaal in de mist is er geen weg meer terug.

DaaD heeft op basis van de Mythe  Witte Wieven een intrigerende theatrale installatie gemaakt. In haar bewerking zijn het zeven vrouwen die de verschillende fasen van hen leven laten zien.

Het leven is soms grillig en onverwacht. Deze onvoorspelbaarheid wordt verbeeld door de groep vrouwen die door de wind in beweging wordt gebracht. Een spanningsveld van balanceren tot op de rand. Van vallen en weer rechtop staan.

Zodra de wind ligt staan de vrouwen stil. Een luwte in het leven. Of is het einde in zicht?