Benueen zwerm van zeven mythische vogels zwiert en fluit gedurende de dag op hoge, dunne palen. Met hun snavels recht in de wind en hun scherpe ogen gericht op de grond, draaien ze als windwijzers hun eigen bewegingsspel. Totdat de zon onder gaat . Zij ‘verbranden’ zich, om de volgende ochtend weer herboren te worden.
Benu is de Egyptische benaming voor Feniks, een fabeldier uit de Griekse mythologie. De Grieken geloofden dat de vogel telkens opnieuw uit zijn eigen as herboren kon worden. Volgens het verhaal stierf de Feniks in het vuur op zijn nest, om daarna verjongd weer uit zijn as te herrijzen.
Benu is een buiteninstallatie en een poëtisch beeldverhaal dat zich in de lucht afspeelt. Zeven vogelfiguren met een spanwijdte van 3 meter, elk gemonteerd op een 3 meter hoge paal.