Stichting DaaD is de rechtspersoon van DaaD. De stichting is opgericht in 2005 met als doel: het initiëren, stimuleren, organiseren en produceren van theaterproducties al dan niet tezamen met andere uitingen van beeldende kunst. 

Het bestuur ontvangt (met uitzondering van reiskosten) geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van nog eens vier jaar.

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit:

Marian Heemskerk (Alkmaar – voorzitter)
Peter Bolten (Heiloo – -secretaris)
Harry Anneveld (Enschede – penningmeester)