Fotograaf: Willeke Ranzijn

Witte Wieven 2.0 

Een mythe komt tot leven.

In een mistbank verschijnen dansende vrouwenfiguren die je verleiden om met hen mee te komen. Maar eenmaal in de mist is er geen weg meer terug.

Kunstenaar Linda Anneveld heeft op basis van de Mythe van Witte Wieven een intrigerende theatrale installatie gemaakt. In haar bewerking zijn het zeven vrouwen die je naar de overkant begeleiden. De installatie laat de verschillende fasen van ons leven zien.

Het levenseinde is soms grillig en onverwacht. De onvoorspelbaarheid van het leven wordt verbeeld door de groep vrouwen die door de wind in beweging wordt gebracht. Een spanningsveld van balanceren tot op de rand. Van vallen en weer rechtop staan.

Zodra de wind ligt staan de vrouwen stil. Een luwte in het leven. Of is het einde in zicht?