Verslag 2021 Compagnie DaaD

Compagnie DaaD presenteert hierbij het jaarverslag over 2021.

Net als 2020 was ook dit een onzeker jaar: speelbeurten verdwenen aan de lopende band en vele evenementen werden afgezegd. Maar achteraf kunnen we constateren dat DaaD zich staande heeft weten te houden. En dat niet alleen, er is actief op zoek gegaan naar nieuwe, andere invalshoeken.

Jaarverslag 2021-Compagnie DaaD